Hoe werkt SeniorTrust?

SeniorTrust is speciaal ontwikkeld om uw leven georganiseerder en dus aangenamer te maken. Wij bieden u een volledig verzorgd online archief waarin u alle belangrijke documenten per dossier kunt opslaan. Gebruiksvriendelijke menu’s en dossiers worden op uw situatie en wensen afgestemd en zijn altijd en overal te bereiken.

U logt waar en wanneer dan ook in op uw persoonlijke omgeving (Mijn SeniorTrust) en ziet meteen al uw dossiers. Vervolgens klikt u per dossier op ieder opgeslagen document om dit snel even te bekijken, af te drukken of per mail naar een ander te verzenden.

Uitgangspunt bij het inrichten van uw archief en de verdere dienstverlening is maatwerk.

Stap 1

Wanneer u SeniorTrust gaat gebruiken is de eerste stap de inventarisatie van uw specifieke situatie en persoonlijke wensen. Dit gebeurt via een vragenlijst op internet. Het invullen is zeer eenvoudig en kost u circa 20 minuten. Nadat SeniorTrust inzicht heeft in uw situatie wordt uw SeniorTrust-archief ingericht en de diverse dossiers aangemaakt.

Via de Inhoudsopgave heeft u direct inzicht in de documenten die voor uw archief nodig zijn. Afhankelijk van uw abonnement neemt u zelf initiatief om deze indeling nog te laten aanpassen of aanvullen, of nemen wij contact met u op om door te spreken of de indeling compleet en verder naar uw wens is om deze daarna nog te wijzigen of aan te vullen.

Stap 2

Met behulp van deze inhoudsopgave als checklist kunt u de diverse documenten gemakkelijk bij elkaar zoeken en aan ons toezenden. Het deel van de gegevens dat u al geordend bewaart, kunt u ons natuurlijk direct als geheel toezenden.

Na ontvangst scannen wij de documenten, voorzien deze van naam en bergen deze per dossier voor u op in uw archief.*  De originele documenten krijgt u daarna retour gezonden. Natuurlijk kunt u de documenten ook direct digitaal toezenden. Dit kan door het Pdf document als bijlage per email te zenden of door het document in uw Portaal dossier in Mijn SeniorTrust op te slaan. Na ontvangst worden deze stukken van naam voorzien in uw archief opgeborgen.

* vanaf SeniorTrust Luxe is het scannen kosteloos

SeniorTrust-large-021
Via de bijgewerkte Inhoudsopgave kunt u steeds zien welke documenten nog missen en welke dossiers compleet zijn. Ook kunt u in Mijn SeniorTrust terugzien wat de laatste activiteiten zijn geweest in uw archief en wie daarvoor verantwoordelijk was.

Stap 3

U heeft nu al uw belangrijke financiële en administratieve gegevens in één archief bij elkaar. Hierdoor is het beheer van die gegevens een fluitje van een cent.

Als dat gemakkelijk of nodig is, kunt u toestemming geven een of meer dossiers in uw archief toegankelijk te maken voor anderen. Zo kunt u uw partner toegang geven tot het gehele archief of een derde (bijvoorbeeld dienstverlener) toegang geven tot een speciaal dossier. Dit kan tijdelijk of permanent. Zij kunnen dan alleen in dat gedeelte kijken en eventueel een document downloaden, maar niets zonder uw toestemming toevoegen of eruit halen.

Verder krijgt u afhankelijk van uw abonnementsvorm zelfs bericht wanneer u van een document een nieuwe versie kunt verwachten of wanneer u actie kunt ondernemen.

SeniorTrust-large-011

Het gebruik van de stukken voor, bijvoorbeeld, uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting is daardoor kinderlijk eenvoudig. In uw dossier Belastingen kunt u gemakkelijk vaststellen dat de stukken voor uw aangifte compleet zijn, waarna u deze snel en efficiënt kunt voorbereiden. Als u uw accountant of adviseur toegang hebt gegeven tot dit dossier bij SeniorTrust heeft u er zelfs helemaal geen omkijken meer naar.

Heeft u nog geen accountant of adviseur, dan kunt u ook SeniorTrust voor een vast maandelijks bedrag uw aangifte(n) laten verzorgen. Zie aanvullende diensten : wel zo makkelijk!

 

hoe_werkt