Aanvullende diensten

Omdat SeniorTrust inzicht heeft en houdt in uw archief is daarmee gewaarborgd dat u niet alleen bericht krijgt als documenten aandacht behoeven, maar tevens dat u hulp kunt krijgen bij vervolgstappen. Zo kunt u op dit moment al kiezen voor de volgende aanvullende dienstverleningsmodules tegen een aantrekkelijk vast bedrag per maand:

Aangiftemodule

Aan de hand van uw dossier Belastingen kan SeniorTrust de jaarlijkse aangifte(n) inkomstenbelasting voor u voorbereiden. Nadat de aangifte is voorbereid, krijgt u via SeniorTrust bericht en kunt u de aangifte via Mijn SeniorTrust bekijken en eventueel afdrukken. Via Mijn SeniorTrust geeft u ook akkoord op de aangifte. Daarna dienen wij de aangifte elektronisch in bij de belastingdienst. SeniorTrust verzorgt ook uitstel voor indiening van uw aangifte en controle van vastgestelde aanslagen als onderdeel van deze module.

Door het gebruik van digitale techniek en beschikbaarheid van alle benodigde informatie is dit mogelijk tegen de vaste en uiterst scherpe prijs van 22,50 euro per maand voor uw eigen aangifte of 32,50 euro per maand voor uw eigen en partner’s aangifte. SeniorTrust kan de kwaliteit van de aangiftemodule volledig waarborgen door inschakeling van gekwalificeerde en ervaren fiscale medewerkers.

Rapportagemodule

Uw dossier Geldzaken biedt een uitstekende basis voor het opstellen van periodieke financiële rapportages. Afhankelijk van de beschikbare informatie kunt u behalve in uw totale vermogenspositie ook inzicht krijgen in uw inkomsten & uitgaven, beide vergeleken met een te kiezen vorig(e) tijdstip of periode. Ook kan SeniorTrust daarbij tegen een interessante meerprijs uw uitgaven op detailniveau specificeren. We stellen de rapportage niet alleen op in tabellen maar ook in visueel duidelijke grafieken.

Door de toegepaste techniek en beschikbaarheid van de informatie kan SeniorTrust u dit aanbieden tegen een vooraf overeen te komen vaste en scherpe maandelijkse vergoeding. Ook van deze rapportagemodule garandeert SeniorTrust de tijdigheid en kwaliteit door het gebruik van ervaren en gekwalificeerde accountancy medewerkers.

In ontwikkeling

SeniorTrust is verder druk bezig met de ontwikkeling van meer aanvullende diensten zoals een:

  • Correspondentiemodule (waarbij wij u secretarieel ondersteunen bij al uw correspondentie),
  • Managementmodule (waarbij wij voor u uw dienstverleners aansturen en eventueel monitoren)
  • Adviesmodule (waarbij wij de rol van uw trusted adviser en vertrouwenspersoon in overleg invullen).

Zodra hier meer over bekend is, leest u dit op deze pagina, of ontvangt u bericht als u cliënt bent.